Euskaraba

Euskararen Foru Zerbitzuaren eta Arabako Euskara Zerbitzuen oinarri den webgune berriaren garapen proiektua izan dugu hau. Webgunea, WordPress plataformaren bidez garatu da bi hizkuntzatan. Diseinua Euskarabaren logo-marka berrira egokitu da.

Webgunearen edukiari dagokionez, bertan euskara biziberritzeko ekinbideak, eta eskualde bakoitzean dauden baliabideak, baita interesgarritzat jotzen den informazioa jasotzen da ere.

euskaraba.eus